Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Zarządzeniem nr A/32/22 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 8 marca 2022 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Załączniki do artykułu