Nabór ofert na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do 2030 roku.

Miasto Puławy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na kompleksowym opracowaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do 2030 roku.

Termin składania ofert: 29.12.2022 r., godz. 15:30