Informacja o zasiedleniu zwolnionych mieszkań komunalnych

W związku z planowanym zasiedleniem zwolnionych mieszkań komunalnych nr 2 i nr 32 w budynku przy ul. Norblina 123 w Puławach, sporządzony został przez Komisję Mieszkaniową Rady Miasta Puławy projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu w/w lokali.

Ostateczny wykaz zostanie sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu, które można składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (pokój nr 1) w terminie do dnia 13.03.2022 r.

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy

Lp       Nazwisko i imię                                            Adres zamieszkania

1          Czarnecka Teresa                                         Puławy, ul. Wólka Profecka 45D/30

2          Tomaszewska Anna                                      Puławy, ul. Polna 29/35


W/w osoby wyraziły zgodę na piśmie na upublicznienie swoich danych osobowych.