Informacja o zasiedleniu zwolnionych mieszkań komunalnych

W związku z planowanym zasiedleniem zwolnionych mieszkań komunalnych przy ul. Polnej 1a/12, ul. Kaniowczyków 4/18 i ul. Wólka Profecka 45C/30 w Puławach, sporządzony został projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu w/w lokali.

Ostateczny wykaz zostanie sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu, które można składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy w terminie do dnia 11.05.2022 r.

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy

Lp       Nazwisko i imię                                            Adres zamieszkania

1          Bojek Ewelina i Rafał                                    Puławy, ul. Wólka Profecka 45D/8

2          Niemiec Anna                                                Puławy, ul. Kaniowczyków 12/14

3          Pułka Daria                                                   Puławy, ul. Piaskowa 3A/24


W/w osoby wyraziły zgodę na piśmie na upublicznienie swoich danych osobowych.