Informacja o wyborze oferty na usługi nadzoru oraz utrzymania stanu porządkowego i technicznego grobów oraz cmentarzy wojennych

Miasto Puławy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usługi nadzoru oraz utrzymania stanu porządkowego i technicznego grobów oraz cmentarzy wojennych wraz z zielenią zlokalizowanych na terenie gminy Miasto Puławy w 2022 roku najkorzystniejsza oferta wpłynęła od:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Dęblińska 2

24-100 Puławy

Oferowany koszt wykonania usługi to kwota 42.093,40 zł brutto.

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta.