Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – załącznik do Zarządzenia Nr A/81/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/81/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 kwietnia 2023 r. dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1176/2 o pow. 0,0254 ha, położonej w Puławach - obręb Miasto Puławy i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 27 kwietnia 2023 r. do dnia 17 maja 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.