Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie działki nr 128

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Włostowice, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony: działka nr 128 o pow. 0,0038 ha.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/7/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 5 stycznia 2022 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 5 stycznia 2022 r. do dnia 25 stycznia 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku .pdf

Załączniki do artykułu