Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie części działki nr 634/29

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony: grunt o pow. 900 m2, stanowiący fragment działki nr 634/29 o pow. 0,8073 ha, położonej przy ul. Lubelskiej.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/38/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 marca 2022 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 10 marca 2022 r. do dnia 30 marca 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

 

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku PDF.

Załączniki do artykułu