Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie części działki nr 1256

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony: grunt o pow. 25 m2, stanowiący fragment działki nr 1256 o pow. 0,0751 ha, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/43/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 23 marca 2022 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 23 marca 2022 r. do dnia 12 kwietnia 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku PDF.

 

Załączniki do artykułu