Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki gminy

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy.

Nieruchomości zlokalizowane są w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz spółki Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej OPEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach: zabudowana nieruchomość składająca się z działek nr 857/3 o pow. 0,0481 ha, nr 857/11 o pow. 0,0087 ha i nr 857/10 o pow. 0,0102 ha.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/72/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 maja 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 12 maja 2022r. do dnia 1 czerwca 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Dokument z wykazem nieruchomości znajduje się w załączniku poniżej.

Załączniki do artykułu