Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 1233/4 (ul. Kościka i ul. Spóza)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, oznaczonej jako działka nr 1233/4 o pow. 0,0231 ha, położonej u zbiegu ul. ks. Ryszarda Kościka i ul. Mikołaja Spóza w Puławach, obręb Włostowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/200/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 października 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 12 października 2022r. do dnia 1 listopada 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6- ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

 

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu