Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny (załącznik do Zarządzenia Nr A/97/2023)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Las IUNG, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/97/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 maja 2023 r. dotyczy zbycia w drodze darowizny na rzecz Województwa Lubelskiego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 781/8 o pow. 0,2135 ha, położonej w Puławach – obręb Las IUNG i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 29 maja 2023 r. do dnia 18 czerwca 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu