Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (załącznik do Zarządzenia Nr A/99/2023)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony - 10 lat

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/99/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 maja 2023 r. dotyczy wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – 10 lat gruntu o pow. 18 m2, stanowiącego część działki nr 766/33 o pow. 0,0630 ha, położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Puławach, obręb Miasto Puławy i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 30 maja 2023 r. do dnia 19 czerwca 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A/99/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 maja 2023 r. PDF, 268.72 KB

    Zarządzenie Nr A/99/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony - 10 lat