Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (działka nr 5547/7 obręb Włostowice)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/58/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 24 marca 2023 r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 5547/7 o pow. 0,0018 ha, położonej w Puławach – obręb Włostowice, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 24 marca 2023 r. do dnia 13 kwietnia 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu