Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny przeznaczony zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Słowackiego 20, opisany w załączniku do Zarządzenia Nr A/82/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 18 maja 2022 r. (liczba porządkowa 1 w tabeli).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/82/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 18 maja 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 18 maja 2022r. do dnia 7 czerwca 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Załączniki do artykułu