Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie części działki nr 634/28

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony: grunt o pow. 24 m2, stanowiący fragment działki nr 634/28 o pow. ogólnej 0,0468 ha, położonej przy ul. Wojska Polskiego.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/58/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 19 kwietnia 2022 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 19 kwietnia 2022 r. do dnia 9 maja 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku PDF.

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A/58/2022 PDF, 285.69 KB

    Zarządzenie Nr A/58/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach - obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony