Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki gminy (ZUK)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminy – Zakładu Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: zabudowana nieruchomość położona w Puławach przy ul. Dęblińskiej, oznaczona nr 2847/4 o pow. 0,2633 ha.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/164/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 sierpnia 2022 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 31 sierpnia 2022r. do dnia 20 września 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Dokument z wykazem nieruchomości znajduje się w załączniku poniżej.

Załączniki do artykułu