Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 2850/9 (ul. Kołłątaja)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, oznaczonej jako działka nr 2850/9 o pow. 0,0085 ha, położonej przy ul. Hugona Kołłątaja w Puławach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/202/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 października 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 31 października 2022r. do dnia 20 listopada 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu