Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych (ul. Sikorskiego 5 i ul. Kaniowczyków 2)

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych (ul. Sikorskiego 5 i ul. Kaniowczyków 2)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

  1. lokal mieszkalny nr 40 w budynku przy ul. Sikorskiego 5,
  2. lokal mieszkalny nr 16 w budynku przy ul. Kaniowczyków 2.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/186/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 września 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 21 września 2022r. do dnia 11 października 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6- ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu