Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

1.    lokal mieszkalny nr 46 w budynku przy ul. Sienkiewicza 15, opisany w załączniku do Zarządzenia Nr A/117/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 6 lipca 2022 r. (liczba porządkowa 1 w tabeli);

2.    lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Kusocińskiego 5A, opisany w załączniku do Zarządzenia Nr A/117/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 6 lipca 2022 r. (liczba porządkowa 2 w tabeli).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/117/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 6 lipca 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 6 lipca 2022r. do dnia 26 lipca 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Dokument z wykazem nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku pdf

Załączniki do artykułu