Informacja dotycząca wywieszenia 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (działka nr 4468/8; część działki nr 928/17; działka nr 4468/9 )

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszone zostały 3 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/85/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 maja 2023 r. dotyczy wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat działki nr 4468/8 o pow. 0,0365 ha, położonej w Puławach obręb Włostowice i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 16 maja 2023 r. do dnia 5 czerwca 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/86/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 maja 2023 r. dotyczy wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat gruntu o pow. 2150 m2, stanowiącego część działki nr 928/17 o pow. 0,9277 ha, położonej przy ul. Przemysłowej w Puławach i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 16 maja 2023 r. do dnia 5 czerwca 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/87/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 maja 2023 r. dotyczy wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat działki nr 4468/9 o pow. 0,0259 ha, położonej w Puławach obręb Włostowice i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 16 maja 2023 r. do dnia 5 czerwca 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach.