Informacja dotycząca wywieszenia 2 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Zarządzenia Nr A/132/2022 i Nr A/133/2022)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszone zostały 2 wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanych w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.

Wykazy stanowią załączniki do Zarządzenia Nr A/132/2022 i Zarządzenia Nr A/133/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 lipca 2022 r. i podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia 18 sierpnia 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach PDF.

Załączniki do artykułu