Informacja dotycząca wywieszenia 2 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (część działki nr 1067/2 i część działki nr 766/38)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszone zostały 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – 10 lat

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/72/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14 kwietnia 2023 r. dotyczy wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – 10 lat gruntu o pow. 29 m2, stanowiącego część działki nr 1067/2 o pow. 0,0110 ha, położonej w Puławach przy ul. Ślusarskiej i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 14 kwietnia 2023 r. do dnia 5 maja 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/73/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14 kwietnia 2023 r. dotyczy wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – 10 lat gruntu o pow. 20 m2, stanowiącego części działki nr 766/38 o pow. 0,0384 ha, położonej w Puławach przy ul. Cypriana Kamila Norwida i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 14 kwietnia 2023 r. do dnia 5 maja 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach.