Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - wyniki

Przewodnicząca komisji konkursowej ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Przewodnicząca komisji konkursowej ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Załączniki do artykułu