Nowa umowa sponsoringowa z KS „Wisła" Puławy

Foto: Zasoby UM,

6 grudnia odbyło się podpisanie nowej umowy sponsoringowej pomiędzy KS „Wisła” Puławy a Miastem Puławy.

Umowa zakłada współpracę w obszarze działań promocyjnych. Rok 2023 będzie wyjątkowy dla nas wszystkich ze względu na 100-letnią historię Klubu.

W latach 2019-2021 wsparcie dla Klubu wzrosło niemal dwukrotnie. W 2022 r. może wynieść łącznie 1 301 679  zł. Miasto Puławy od wielu lat wspiera Klub Sportowy „Wisła” Puławy udzielając dotacji na realizację zadań publicznych, przyznając stypendia „Sybilla Sportowa” oraz nagrody sportowe. Formą wsparcia są również zawierane umowy sponsoringowe. W 2021 r. i w 2022 r. Klub otrzymał 50 000 zł, natomiast zawodnik Klubu – Malwina Kopron w 2022 r. otrzymała wsparcie w wysokości 80 000 zł.