XXIX sesja Rady Miasta Puławy VIII kadencji z dnia 25 marca 2021 r.

zaproszenie na sesje rady miasta.jpg
zaproszenie na sesje rady miasta.jpg

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.