Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji XV Wigilii Miejskiej

Grupa osób na sali konferencyjnej
Grupa osób na sali konferencyjnej

W dniu 8 lutego br. odbyło się spotkanie na którym Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Pani Bożena Krygier i Prezydent Miasta Puławy Pan Paweł Maj podziękowali podmiotom biorącym udział w XV Wigilii Miejskiej. Wręczono podziękowania i upominki.

W dniu 8 lutego br. odbyło się spotkanie na którym Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Pani Bożena Krygier  i Prezydent Miasta Puławy Pan Paweł Maj podziękowali podmiotom biorącym udział w XV Wigilii Miejskiej. Wręczono podziękowania i upominki.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji XV Wigilii Miejskiej są kierowane do:

Obecni na podziękowaniu za wigilię miejską:

Restauracja „Prima Nova” Krzysztof Zdunek i Piotr Szałas

Jadwiga Podstawek reprezentująca Towarzystwo im. Św. Brata Alberta

Agnieszka Cichocka – POK Dom Chemika 

Zespół „Powiśle” – Łukasz Czerwiński, Konrad Grabowski, Małgorzata Knap

Dyrektor MOSiR – Dariusz Fijoł

Prezes Tomasz Wadas- ZUK

Straż Miejska- przedstawiciel Anna Kozak

Robert Klimek- kierownik wydziału gospodarczego

Łukasz Kołodziej- kierownik wydziału KP

Robert Och- Dyrektor ZS nr 1

Marta Maślankiewicz- Sekretarz Miasta     

Biuro Rady Miasta

Maria Bartoszek – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta

Mateusz Okomski – Central Park

Artur Piłat- piekarnia Abramowicz Piłat

Szkoła Podstawowa nr 4- Dyrektor Edyta Skoczek

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1-  Agnieszka Czarnota  

 

Zaproszeni nieobecni:

Tadeusz Dworski – Prezes Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców „ Pomoc”

Halina Kowalewska-  Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Marek Pikul -  Hotel Pikul i Restauracja Sybilla

Zbigniew Śliwiński – Dyrektor POK „ Dom Chemika”

Andrzej Ryl-  prezes spółki  „Nieruchomości Puławskie”

Magdalena Białota- Komendantka Hufca Puławy Związku Harcerstwa Polskiego     

Grzegorz Surowiecki – Komendant Straży Miejskiej

Grzegorz Podhajny – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej

Maria Chmiel – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy

Hanna Malik- Kiraga - Prezes Puławskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego

Małgorzata Pakuła – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1