Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy

logotypy FEL.jpg
Foto: UMWL, logotypy FEL.jpg

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy

Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Okres realizacji: 15.02.2024 r. – 23.12.2024 r.

Całkowita wartość projektu: 199 920,00 zł

Wartość dofinansowania: 169 932,00 zł

Miasto Puławy dnia 26 lutego 2024 r. podpisało z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy”. Projekt został wybrany w ramach ogłoszonego konkursu  na nabór wniosków do Działania 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych (typ projektu 1) Priorytetu V Zrównoważona mobilność miejska programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Przedmiotem projektu jest opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) MOF Miasta Puławy. SUMP będzie obejmował cały obszar MOF Miasta Puławy (wszystkie gminy tworzące MOF zdelimitowany w SRWL2030) tj. Miasto Puławy, Gminę Janowiec, Gminę Końskowola, Gminę Puławy, Gminę Kazimierz Dolny, Gminę Żyrzyn.