Cyberbezpieczny samorząd

Projekt bez tytułu(8).jpg
Projekt bez tytułu(8).jpg

Miasto Puławy realizuje projekt z zakresu cyberbezpieczeństwa gminy, którego celem jest zwiększenie cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu oraz wszystkich jednostek podległych.

 Logotypy__CPPC.jpg

Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Okres realizacji: 29.11.2023 r. – 14.03.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 944.444,00 zł

Wartość dofinansowania: 850 0000,00 zł

 

Miasto Puławy dn. 14 marca 2024 r. podpisało umowę o powierzenie grantu  o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0118/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach ogłoszonego konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu oraz wszystkich jednostek podległych. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

 • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego zgodnego z KRI we wszystkich jednostkach organizacyjnych podległych gminie (29 jednostek).
 • Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodnego z normą ISO 27001 w dwóch jednostkach organizacyjnych gminy, które nie posiadają SZBI
 • Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT
 • Zakup UPSa i przegląd z wymianą baterii w 3 UPSach
 • Zakup i wymiana urządzeń brzegowych w 16 jednostkach organizacyjnych gminy (17 lokalizacji)
 • Zakup agregatu prądotwórczego
 • Certyfikowane specjalistyczne szkolenia dla pracowników działu IT
 • Szkolenia dla pracowników jednostek gminy budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony, którzy nie są objęci programem szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Zakup 3 serwerów z systemem operacyjnym Windows Server 2022
 • Zakup dwóch serwerów z systemem operacyjnym Windows Server 2022
 • Zakup napędu taśmowego do wykonywania kopii bezpieczeństwa w jednostce MOPS Puławy
 • Zakup i dołożenie dysków SSD do macierzy