Odnawialne źródła energii w mieście Puławy

Odnawialne źródła energii
Foto: canva.com, Odnawialne źródła energii

17 października 2018 r. podpisało z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w mieście Puławy”

 1.jpg

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 4 maja 2106 r. – 30 września 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 221 593,02 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 946 670,65 zł

Miasto Puławy w dniu 17 października 2018 r. podpisało z Zarządem Województwa Lubelskiego  umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w mieście Puławy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 – Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.  

Celem projektu jest podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, redukcja emisji pyłów z pieców węglowych oraz redukcję emisji CO2 do atmosfery poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii tj. kolektory słoneczne, piece na biomasę, panele fotowoltaiczne w budynkach w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Puławy.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. zakup i montaż 11 szt. kompletów kolektorów słonecznych o mocy:

  • 2,8 kW dwa kolektory płaskie o łącznej powierzchni 4 m2 i zbiornikiem na gorącą wodę o pojemności 200 litrów (7 szt.)
  • 4,2 kW trzy kolektory płaskie o łącznej powierzchni 6 m2 i zbiornikiem na gorącą wodę o pojemności 300 litrów (4 szt.)

        We wszystkich zbiornikach będzie dodatkowo zainstalowana grzałka górna.

2. zakup i montaż 69 szt. kompletów paneli fotowoltaicznych o mocy:

  • 2,04 kW sześć paneli, każdy o wymiarach 196 cm x 99,2 cm. Łączna powierzchnia paneli 11,66 m2 (19 szt.)
  • 3,06 kW dziewięć paneli, każdy o wymiarach 196 cm x 99,2 cm. Łączna powierzchnia paneli 17,49 m2 (50 szt.)

3. zakup i montaż 3 szt. pieców na biomasę o mocy:

  • 25 kW

Instalacje fotowoltaiczne są montowane w budynkach mieszkalnych, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 2000 kWh i wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2,04 kW. 

 Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie przekracza mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 5kW i jest typu otwartego tj. takiego gdzie istnieje możliwość odprowadzenia a następnie pobrania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej.

 Właścicielem zakupionych urządzeń jest gmina Miasto Puławy przez okres realizacji projektu oraz zachowania jego trwałości tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Po tym okresie urządzenie zostanie zbyte na rzecz danego mieszkańca.

W ramach projektu została uruchomiona strona/system ICT do zarządzania energią pochodzacą z OZE:  https://miastopulawy.e-oze.eu/ gdzie można na bieżąco monitorować wielkość wyprodukowanej energii w ramach poszczególnych lokalizacji. System posiada również wersję mobilną na smartfony.