Parkingi przy ul. Jaworowej: zakończenie przetargu

Parkingi przy ul Jaworowej-zakonczenie-przetargu.jpg
Parkingi przy ul Jaworowej-zakonczenie-przetargu.jpg

Wyborem najkorzystniejszej oferty zakończył się przetarg na Budowę parkingów przy ul. Jaworowej na dz. nr 198/12 wraz z budową kanału technologicznego na dz. nr 198/12, 58/7 w Puławach. Parkingi wykona firma ART-BRUK Monika Chołody. Jest to kolejna, po ul. Krańcowej, inwestycja zwiększają liczbę miejsc parkingowych w mieście.

Szczegóły przetargu.

W ramach prac zostaną wykonane:

  • budowa kanału technologicznego,
  • wykonanie robót ziemnych,
  • wykonanie podbudowy pod miejsca parkingowe, chodnik, drogę manewrową i zjazd z ul. Jaworowej,
  • wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych, chodnika, drogi manewrowej i zjazdu z ul. Jaworowej 
  • regulacja wysokościowa przyległych chodników,
  • demontaż i montaż pochylni stalowej dla osób niepełnosprawnych wraz z jej zamocowaniem,
  • ustawienie oznakowania pionowego,
  • humusowanie, nasadzenia (rośliny pnące) oraz posianie trawy,
  • roboty wykończeniowe.