Modernizacja sieci ciepłowniczej na os. Wróblewskiego

miniatura-modernizacja-sieci-cieplowniczej.jpg
miniatura-modernizacja-sieci-cieplowniczej.jpg

Na osiedlu Wróblewskiego rozpoczyna się modernizacja sieci ciepłowniczej, którą realizuje OPEC Sp. z o.o.

 

Obecnie realizowany jest drugi etap inwestycji obejmujący rozbicie węzła grupowego na osiedlu Wróblewskiego, w miejsce którego powstanie 20 nowoczesnych węzłów indywidualnych, oraz zostanie przebudowana sieć na długości 0,694 km.

Realizując inwestycje zawsze staramy się ograniczyć wycinki i usuwanie zieleni do minimum. Te działania poprzedzone są ekspertyzami, w zamian usuniętej roślinności zawsze sadzona jest nowa. Niestety po przeprowadzeniu wizji w terenie, potwierdzono lokalizację drzew nad kanałem ciepłowniczym. Drzewa posadzone były dawniej przypadkowo na trasie i w bezpośrednim sąsiedztwie kanałów ciepłowniczych – sieci cieplnej. Część z nich była dodatkowo chora. Wystąpiła tu kolizja z planowaną przebudową osiedlowej sieci cieplnej. Zakres prac dotyczył  okolic bloków Wróblewskiego 16A, Wróblewskiego 12 i 14, Wróblewskiego 10A, Wróblewskiego 10 i 12, Kusocińskiego 1, Kusocińskiego 3 oraz Kusocińskiego 5.

W celu rekompensaty strat w środowisku OPEC zobowiązał się do zastąpienia usuwanych drzew nowymi nasadzeniami drzew ozdobnych w ilości 13 szt., w obrębie nieruchomości, z których usuwane będą drzewa w terminie do dnia 31.05.2022 r.

Celem inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, redukcja emisji pyłów, spadek emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowe korzyści wynikające z realizacji Projektu to poprawa jakości, bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do odbiorców, a także poprawa stanu jakości powietrza w Puławach.

Spółka uzyskała dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 1 705 045,00 pln, a uzyskane współfinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW to 2 273 657,00 pln.