Informacja o naprawach jezdni i studzienek

Informacja o naprawach jezdni asfaltowych.jpg
Informacja o naprawach jezdni asfaltowych.jpg

Informujemy, że w dniu 21 kwietnia wykonawca przystępuje do naprawy jezdni asfaltowych w ulicach:

Informujemy, że w dniu 21 kwietnia wykonawca przystępuje do naprawy jezdni asfaltowych w ulicach:

  • Kaniowczyków,
  • Norwida,
  • Sieroszewskiego,
  • Mickiewicza,
  • Żeromskiego,
  • Słowackiego

Planowany termin zakończenia prac na ww. ulicach to 28.04.2021 r. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy użytkowników drogi.

Wykonawcą robót jest firma:

PRD Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów.

W dniu 22.04.2021 r. zostanie rozpoczęty remont na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej na wys. nr 26 (studnia rewizyjna), ul. Grota Roweckiego na wys. nr 4 (krata wpustowa) oraz ul. Składowej na wys. „CHEMBUD” (krata wpustowa). Remont  będzie polegał na regulacji i wymianie uszkodzonych elementów kanalizacji deszczowej. Miejsce wykonywania prac remontowych będzie zabezpieczone i oznakowane do dnia 30.04.2021 r. Przewidywany czas utrudnień będzie trwał do tego dnia ze względów technologicznych.