Postanowienie Nr 240/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie III w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miasta Puławy nowej kadencji

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miasta Puławy. Pierwsza sesja Rady Miasta Puławy jest zwołana na dzień 7 maja 2024 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy ul. Lubelska 5.

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Miasta

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Złożenie ślubowania przez prezydenta miasta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  5. Przyjęcie ewentualnego porządku dalszych obrad.

 

Załączniki do artykułu