Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji została powołana zarządzeniem nr A/7/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

7 grudnia 2017 r. odbyły się wybory do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. W głosowaniu tajnym przedstawiciele organizacji pozarządowych dokonali wyboru sześciu swoich reprezentantów spośród 15 zgłoszonych kandydatów.

Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji została powołana zarządzeniem nr A/7/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji ukonstytuowała się podczas swojego pierwszego posiedzenia, które odbyło się 9 stycznia 2018 r. Przewodniczącą Rady została Renata Szczypa, zaś Wiceprzewodniczącą Rady – Kamila Salwowska-Duk.

Załączniki do artykułu

  • zarządzenie nr A.7.2018 PDF, 165.51 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/7/2018 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji