Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

28 stycznia 2015 r. odbyły się wybory do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. W głosowaniu jawnym przedstawiciele organizacji pozarządowych dokonali wyboru sześciu swoich reprezentantów spośród 11 zgłoszonych kandydatów.

Skład Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji:
1. Ignacy Czeżyk – przedstawiciel Rady Miasta Puławy
2. Artur Kwapiński – przedstawiciel Rady Miasta Puławy
3. Anna Maj – przedstawiciel Prezydenta Miasta Puławy
4. Sylwia Łysiak – przedstawiciel Prezydenta Miasta Puławy
5. Paweł Matras – przedstawiciel Stowarzyszenia "Przyjazne Włostowice"
6. Jolanta Morawska – przedstawiciel Stowarzyszenia Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej
7. Beata Nowak – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne Życie"
8. Violetta Nowak – przedstawiciel Puławskiego Stowarzyszenia Liderów Oświaty „Echo"
9. Barbara Pruchniak – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bursa-Puławy"
10. Renata Szczypa – przedstawiciel Stowarzyszenia „Rodzina"

Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji ukonstytuowała się podczas swojego pierwszego posiedzenia, które odbyło się 17 marca 2015 r. Przewodniczącą Rady została Renata Szczypa, zaś Wiceprzewodniczącą Rady – Violetta Nowak.