Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

1 lutego 2013 r. odbyły się wybory do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. W głosowaniu jawnym przedstawiciele organizacji pozarządowych dokonali wyboru sześciu swoich reprezentantów spośród 11 zgłoszonych kandydatów.

Skład Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji:
1. Ignacy Czeżyk – przedstawiciel Rady Miasta Puławy
2. Bożena Krygier – przedstawiciel Rady Miasta Puławy
3. Marzena Klimek – przedstawiciel Prezydenta Miasta Puławy
4. Anna Maj – przedstawiciel Prezydenta Miasta Puławy
5. Wojciech Grzeszczyk – przedstawiciel Puławskiego Towarzystwa Siatkarskiego „Elita”
6. Krzysztof Hawryluk – przedstawiciel Stowarzyszenia „Grześ”
7. Jolanta Morawska – przedstawiciel Stowarzyszenia Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej
8. Barbara Pruchniak – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego Bursa-Puławy
9. Anna Różycka – przedstawiciel Stowarzyszenia „Puławskie Pielgrzymki Rowerowe”
10. Renata Szczypa – przedstawiciel Stowarzyszenia „Rodzina”

Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji ukonstytuowała się podczas swojego pierwszego posiedzenia, które odbyło się 5 lutego 2013 r. Przewodniczącą Rady została Barbara Pruchniak, zaś Wiceprzewodniczącą Rady – Renata Szczypa.