Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

2 lutego 2011 r. odbyły się wybory do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji. W głosowaniu jawnym przedstawiciele organizacji pozarządowych dokonali wyboru sześciu swoich reprezentantów spośród 18 zgłoszonych kandydatów.

Skład Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji:
1. Ignacy Czeżyk – przedstawiciel Rady Miasta Puławy
2. Bożena Krygier – przedstawiciel Rady Miasta Puławy
3. Anna Maj – przedstawiciel Prezydenta Miasta Puławy
4. Jolanta Wróbel – przedstawiciel Prezydenta Miasta Puławy
5. Leszek Gorgol – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Puław
6. Wojciech Grzeszczyk – przedstawiciel Puławskiego Towarzystwa Siatkarskiego „Elita”
7. Krzysztof Hawryluk – przedstawiciel Stowarzyszenia „Grześ”
8. Jolanta Morawska – przedstawiciel Stowarzyszenia Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej
9. Barbara Pruchniak – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego Bursa-Puławy
10. Renata Szczypa – przedstawiciel Stowarzyszenia „Rodzina”

Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji ukonstytuowała się podczas swojego pierwszego posiedzenia, które odbyło się 10 lutego 2011 r. Przewodniczącą Rady została Barbara Pruchniak, zaś Wiceprzewodniczącym Rady - Wojciech Grzeszczyk.