Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji została powołana zarządzeniem nr A/43/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023

24 lutego 2021 r. odbyło się otwarte spotkanie organizacji pozarządowych, podczas którego powinien zostać dokonany wybór sześciu osób reprezentujących organizacje pozarządowe w PRDPP.

W głosowaniu tajnym przedstawiciele organizacji pozarządowych powinni dokonać wyboru sześciu swoich reprezentantów spośród 13 zgłoszonych kandydatów. W wyniku głosowania największą ilość głosów otrzymało pięciu kandydatów, a kolejne dwie osoby otrzymały taką samą ilość głosów.

W związku z tym, iż w wyniku wyborów nie udało się wyłonić sześciu osób reprezentujących organizacje pozarządowe w PRDPP konieczne było przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

W wyniku przeprowadzonych wyborów oraz w związku ze złożoną rezygnacją jednego z kandydatów - wyłonionych zostało sześciu członków Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

17 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023 zwołane zgodnie z § 7 ust. 2 uchwały nr XXXVI/343/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Przedmiotem posiedzenia było dokonanie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023.

Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

W wyniku głosowania na Przewodniczącego Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023 z dnia 17 maja 2021 roku Przewodniczącym Rady została pani Renata Szczypa.

W wyniku głosowania na Wiceprzewodniczącego Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023 z dnia 17 maja 2021 roku Wiceprzewodniczącym Rady została pani Kamila Salwowska-Duk.

Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji została powołana zarządzeniem nr A/43/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023.

Załączniki do artykułu

 • zarządzenie nr A.134.2022 PDF, 160.34 KB

  ZARZĄDZENIE nr A/134/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023

 • uchwala nr 436.2022 PDF, 163.97 KB

  UCHWAŁA nr XLVII/436/22 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Puławy do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023

 • zarządzenie nr A.109.2022 PDF, 159.33 KB

  ZARZĄDZENIE nr A/109/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023

 • zarządzenie nr A.43.2021 PDF, 159.64 KB

  ZARZĄDZENIE nr A/43/2021 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023

 • uchwala nr 284.2021 PDF, 112.35 KB

  UCHWAŁA nr XXVII/284/21 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Puławy do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023