Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Prezydent Miasta Puławy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z następujących zakresów:

1) ratownictwo i ochrony ludności – ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zarządzeniu nr A/40/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 marca 2023 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 27 marca 2023 roku o godz. 10.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

2) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zarządzeniu nr A/43/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 3 marca 2023 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 30 marca 2023 roku o godz. 10.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na adres um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2023 roku do godz. 13.00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.

Załączniki do artykułu