Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku

Zarządzeniem nr A/56/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 23 marca 2023 r. został powołany skład komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku

Załączniki do artykułu