Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku - wyniki

Przewodnicząca komisji konkursowej ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

Załączniki do artykułu