Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego – ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku – ogłoszenie

Zarządzeniem nr A/207/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2022 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.