Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Urzędu Miasta Puławy – pocztą lub mailem na adres: um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2023 roku do godz. 10.00.

Załączniki do artykułu

 • projekt uchwały PDF, 526.69 KB

  projekt uchwały Rady Miasta Puławy sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 • przekazanie projektu uchwały PDF, 87.14 KB

  pismo Prezydenta Miasta Puławy

 • stanowisko prezydenta PDF, 86.75 KB

  stanowisko Prezydenta Miasta Puławy

 • zwołanie posiedzenia PDF, 251.91 KB

  pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego