Współpraca Miasta Puławy z Castelo Branco

CASTELO BRANCO2.jpg
CASTELO BRANCO2.jpg

Castelo Branco leży w centralnej części Portugalii, na granicy dwóch znacząco odmiennych regionów kulturowych: „świata granitu” i „świata skał łupkowych”.

Obszar ten został zamieszkany już w epoce brązu i, mimo burzliwej historii, już w średniowieczu Castelo Branco, ze względu na specyfikę swoich granic, pełniło rolę ważnego ośrodka regionalnego.

Po wydaniu w XIII w. karty Pedro Alvito – Mistrza Zakonu Templariuszy, miejscowość rozwinęła dwie ważne funkcje; po pierwsze – ośrodka obronnego dla regionu, po drugie – centrum rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem hodowli zwierząt, uprawy zbóż, owoców i warzyw. Te dwa aspekty rozwoju są wyraźnie zaznaczone na szkicu pochodzącym z XVI w. Jeśli zwrócimy uwagę na kształt miasteczka narysowanego przez Duarte d’Armas, zrozumiemy w jaki sposób przebiegała jego urbanizacja. W środku osady znajdował się zamek – usytuowany na szczycie wzgórza zaczątek wioski – właśnie w tym miejscu narodziło się Castelo Branco. Osada, która powoli zaczęła otaczać zamek templariuszy obejmowała nowe tereny schodząc coraz niżej ze zbocza w kierunku wschodnim.

Współpraca z Puławami

Castelo Branco od kilku lat realizuje projekt Interactive Castelo Branco, w ramach którego mieszkańcom udostępniono szereg usług z wykorzystaniem Internetu. W 2002 roku w Puławach przebywała delegacja władz Castelo Branco. Po prezentacji rozwiązań tzw. społeczeństwa informacyjnego oraz ich konkretyzacji w formie projektu „Miasto interaktywne”, podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy obydwoma miastami. Wyrażono w nim wolę budowania przyjacielskiej współpracy, wskazując na obszary aktywności takie, jak: rozwój gospodarki lokalnej, edukacja, ochrona zdrowia, kultura, turystyka, sport, a także poszukiwanie źródeł finansowania dla wspólnych przedsięwzięć. Z kolei podczas wizyty w Castelo Branco delegacji puławskiego samorządu i lokalnej społeczności nawiązane zostały kontakty biznesowe i społeczno-kulturalne.

W ramach współpracy partnerskiej Puław i Castelo Branco, z okazji obchodzonych w naszym mieście Dni Puław, odbywały się wizyty portugalskich delegacji władz miast i osób współpracujących. Ponadto Puławy odwiedził już dwukrotnie zespół muzyczny MUSICALBI. W czerwcu minionego roku ta grupa muzyczna reprezentowała Castelo Branco na I Festiwalu Miast Partnerskich, a w bieżącym roku zespół swoim występem uświetnił koncert noworoczny oraz wystąpił dla puławskiej publiczności. Zespół działa od 1983 roku i prezentuje tradycyjną muzykę portugalską z elementami celtyckimi, galicyjskimi oraz arabskimi.