Statuetka Sybilli

3-crop(2).jpg

Statuetka Sybilli to wyróżnienie Prezydenta Miasta Puławy przyznawane za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Puław. Wręczane jest co roku podczas Koncertu Noworocznego.

 

LAUREACI STATUETKI SYBILLI:

2005

Bohdan Zadura - za bogaty i wszechstronny dorobek literacki, który w znaczący sposób przyczynia się do promocji Puław oraz osobowość stanowiącą wzór i autorytet dla pokoleń poetów

Zakłady Azotowe "Puławy" SA - za całokształt działań na rzecz rozwoju miasta i kreowanie jego wizerunku w kraju i za granicą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - za przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy obwodnicy wraz z przeprawą mostową w Puławach, a dzięki temu stworzenie nowych możliwości rozwoju miasta

Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB - za profesjonalizm i upowszechnianie szeroko rozumianej idei nauki i dynamiczny rozwój potencjału naukowo-badawczego Puław oraz wkład w promocję miasta

 

2006

FERIO Galeria Zielona - za pomysł, realizację, pobudzenie rynku pracy i walory architektoniczne

Biowet Puławy sp. z o.o. - za innowacyjność, rozwój i promocję Puław

doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka, dyrektor Państwowego Instytytu Weterynaryjengo w Puławach - tytuł Puławskiego Przedsiębiorcy Roku za budowę najnowocześniejszego w Europie ośrodka weterynaryjnego

 

2007

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - za dynamiczny rozwój potencjału naukowo-badawczego oraz wkład w rozwój turystyki i promocję miasta

Klub Sportowy "Azoty - Puławy" - za upowszechnianie kultury fizycznej i wkład w promocję miasta

Puławska Szkoła Wyższa - za reaktywowanie i rozwój tradycji akademickich Puław

Czesław Karol Byczek, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego TERMOCHEM sp. z o.o. - tytuł Puławskiego Przedsiębiorcy Roku za znaczący udział w zmianie wizerunku miasta

 

2008

Henryk Czech - za odkrywanie tajemnic i popularyzację historii Puław oraz nieoceniony wkład w promocję miasta

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa - za znaczący wkład w tworzenie nowego wizerunku miasta poprzez realizację inwestycji termomodernizacyjnych, które wpłynęły na podniesienie estetyki przestrzeni publicznej Puław

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie - za przywracanie godności człowieka oraz całokształt działalności w sferze społecznej

Firma AUTO PIKUL reprezentowana przez Mariolę i Marka Pikulów - tytuł Puławskiego Przedsiębiorcy Roku za znaczący udział w zmianie wizerunku miasta

 

2009

Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT - za znoszenie barier i tworzenie nowej formuły pełnego życia osób niepełnosprawnych, integrowanie środowisk oraz wkład w podnoszenie jakości życia społecznego w mieście, a także kreowanie wizerunku Puław w kraju i za granicą

Agencja Filmowa Studio K - za rozwijanie komunikacji społecznej poprzez tworzenie nowoczesnej telewizji miejskiej, dostępnej i przyjaznej platformy informacyjnej dla mieszkańców Puław, za zaangażowanie w życie społeczności oraz wkład w tworzenie lokalnej tożsamości i wizerunku naszego miasta

Zakład Doświadczalny Echo-Son SA - tytuł Puławskiego Przesiębiorcy Roku za znaczący wkład w rozwój przedsiębiorczości w mieście Puławy poprzez projektowanie i produkcję nowoczesnej, wysoko innowacyjnej aparatury medycznej na światowym poziomie technologicznym

 

2010

Kazimierz Kotliński - w uznaniu bogatego dorobku i wkładu dla promocji małej ojczyzny w artystycznych realizacjach i działalności społecznej, za lata pracy z młodzieżą w duchu idei patriotyzmu i humanizmu, a także za piękną renesansową osobowość

Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM - za ukazywanie wartości życia i godności umierania, wierną służbę ludziom ciążko chorym, kształtowanie wrażliwości na problemy drugiego człowieka oraz propagowanie idei wolontariatu

Instytut Nawozów Sztucznych - za znaczące dokonania naukowe oraz wkład w rozwój gospodarczy Puław poprzez projektowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii, a także stosowanie nowoczesnej infrastruktury badawczej

 

2011

Renata Siedlaczek - w uznaniu bogatego dorobku i wkładu dla promocji miasta Puławy, za lata pełnej oddania i poświęcenia pracy na rzecz puławskiej kultury, za piękną osobowość, wytrwałość i odważne spojrzenie na człowieka i sztukę

Zakłady Azotowe "Puławy" SA - tytuł Puławskiego Przedsiębiorcy Roku za 50 lat tradycji i stały rozwój technologii i poduktów oraz za wysoką jakość oferty, któe skutkują stabilną pozycją spółki na polskim i światowym rynku i wpływają na wzrost atrakcyjności życia w Puławach

 

2012

Konrad Czerniak - za wybitne osiągnięcia sportowe, wyjątkową osobowość i promocję Puław w kraju i za granicą

Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. s. Klary Staszczak - za troskę o najbardziej potrzebujących wyrażoną codzienną pracą na rzecz pełnego rozwoju wychowanków oraz podjęcie trudnu wielkiego dzieła budowy nowej siedziby Ośrodka

Jolanta Potapska Zakład Fizjoterapii i Masażu BIO RELAX - tytuł Puławskiego Przedsiębiorcy Roku za wkład w rozwój gospodarczy Puław poprzez wdrożenie najwyższej jakości usług opieki zdrowotnej o profilu rehabilitacji leczniczej

 

2013

Zespół Pieśni i Tańca "Powiśle"

Mostostal Puławy - tytuł Puławskiego Przedsiębiorcy Roku

 

2014

Mikołaj Spóz

Spółka REMZAP - tytuł Puławskiego Przedsiębiorcy Roku

 

2015

Kiwanis Klub Puławy - za pełną humanizmu postawę wyrażaną w wieloletniej działalności społecznej, otwarcie na potrzeby mieszkańców Puław i regionu oraz promocję miasta poprzez propagowanie idei "z myślą o człowienku"

SHIMA Kamil Kalinowski - tytuł Puławskiego Przedsiębiorcy Roku za wkład w rozwój gospodarczy Puław poprzez utworzenie i działalność pracowni designu produkującej innowacyjne stroje dla motocyklistów.

 

2016

Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnego w Puławach za działalność na rzecz podtrzymania godności osób niepełnosprawnych – ich aktywizację, integrację i codzienne wsparcie, jak również ukazywanie piękna wolontariatu.

SPOŁEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Pomoc” w Puławach za propagowanie oraz trwanie przy pięknej idei spółdzielczości oraz prowadzenie sieci placówek handlowych w niełatwych, zmieniających się warunkach rynkowych

ONER CARBON Sp. z o.o. za innowacyjność połączoną z wybitnym wzornictwem wprowadzonego na rynek wózka inwalidzkiego.

2017

Przedsiębiorstwo pomiarów i automatyki PiA-ZAP - za 25 lat intensywnego rozwoju, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie elektroenergetyki i działalność na rzecz lokalnej społeczności.

F.H.U. Marciniak - tytuł Puławskiego Przedsiębiorcy Roku 2017, za 20 lat intensywnego rozwoju firmy i ciągłe podnoszenie jakości i zakresu świadczonych usług.

Jarosław Stawiarski - za osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej w Puławach.

Prof. Zygmunt Pejsak - za wybitne osiągnięcia badawcze oraz promocję Puław w środowisku naukowym w kraju i poza jego granicami.