Ksiądz Antoni Jerzy Czyżewski

Ksiądz Antoni Jerzy Czyżewski
Foto: UM Puławy, Ksiądz Antoni Jerzy Czyżewski

6 listopada w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" odbyła się uroczystość Wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy Księdzu Antoniemu Jerzemu Czyżewskiemu. Była ona poprzedzona uroczystą Mszą Świętą w Kościele Matki Bożej Różańcowej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mieczysława Cisło.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz centralnych u samorządowych, duchowieństwa, organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Puław.

Ksiądz Antoni Jerzy Czyżewski urodził się 1.IV. 1933 r. w leśniczówce Obłoń nad rzeką Dzisną w powiecie dziśnieńskim na Wileńszczyźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Lublinie w 1956 r. W 1962 r. uzyskał tytuł magistra filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z tą uczelnią związany był jako pracownik dydaktyczny przez 40 lat. W 1985 r. został mianowany proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Puławach. Kierował nią przez 18 lat - do 2003 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Posługa duszpasterska księdza Czyżewskiego miała bardzo szeroki charakter. W 1989 r. zorganizował w Puławach światowy zjazd rodziny Czartoryskich, połączony z dwudniowym sympozjum naukowym na temat: „Religijno-kościelne aspekty historii rodu Czartoryskich”.

Udział w nim wzięli najwybitniejsi historycy polscy. Jako proboszcz parafii „na górce” wspierał działalność opozycji antykomunistycznej organizując wiele spotkań przedstawicieli niezależnej kultury z mieszkańcami Puław. W październiku 1985 r. organizuje w rocznicę śmierci ks. J. Popiełuszki Mszę św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie rozpoczyna się czuwanie nocne i warta honorowa przy „krzyżu Popiełuszki” stojącym przed kościołem. Działania te wzmacniają więzi ks. proboszcza z puławskimi działaczami niepodległościowego podziemia, które trwają do dnia dzisiejszego. W listopadzie 1985 r. w pomieszczeniach katechetycznych rozpoczyna się cykl spotkań dla puławskiej młodzieży pod nazwą „Chrześcijańskie źródła kultury polskiej”.

Spotkania, wykłady i prelekcje mają za zadanie uzupełnić i sprostować zniekształcenia i przemilczenia narzucane młodzieży przez oficjalne programy nauczania. Inicjatorką i opiekunem tych zajęć była Izabela Bronikowska - represjonowana przez komunistyczne władze oświatowe nauczycielka I LO im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach. W latach 1986-2003 mimo licznych trudności finansowych ks. proboszcz prowadzi konsekwentnie dzieło renowacji pięknej klasycystycznej świątyni ufundowanej przez Adama Kazimierza Czartoryskiego. W 1989 r. uzyskał zgodę władz wojewódzkich na budowę ośrodka duszpasterskiego im. Sługi Bożego Augusta Czartoryskiego. Niestety budowa ośrodka z powodu braku odpowiednich funduszy nie została rozpoczęta.


W czasie swojej posługi ksiądz A. Czyżewski otacza opieką duszpasterską różne organizacje i stowarzyszenia: m.in. puławskie koło Związku Sybiraków, Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Bratek”. Wspierał także Towarzystwo Przyjaciół |Powściągliwości i Pracy, które powstało w 1988 r. w Warszawie z inicjatywy Władysława Siły- Nowickiego i prof. Tomasza Strzembosza. Puławskie Koło Terenowe tego Towarzystwa miało swoją siedzibę w domu parafialnym przy ul. Aignera 4 za zgodą księdza proboszcza A. Czyżewskiego i z Jego osobistym udziałem.

Załączniki do artykułu