Ksiądz Aleksander Zeń

Zdjęcie kapłana podczas przemówienia
Foto: Zasoby UM, Zdjęcie kapłana podczas przemówienia

17 marca 2024 r. kościele pw. Św. Brata Alberta odbyły się uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy ks. Kanonikowi Aleksandrowi Zeniowi. Powiększyło się grono osób uhonorowanych tym zaszczytnym tytułem.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą. Po mszy św. miało miejsce uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy ks. Kanonikowi Aleksandrowi Zeniowi. Laudację odczytał Pana Paweł Matras - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Puławy. Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Pani Bożena Krygier, Prezydent Miasta Puławy Pan Paweł Maj, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Puławy Pani Marzanna Pakuła i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Puławy Pan Paweł Matras wręczyli zaszczytne wyróżnienie ks. Kanonikowi Aleksandrowi Zeniowi. Następnie głos zabrał odznaczony. Kolejno głos zabrał Pan Paweł Maj Prezydent Miasta Puławy. Na sam koniec podziękowania złożyli – Starosta Powiatu Puławskiego Pani Danuta Smaga wraz z Zarządem Powiatu Puławskiego, przedstawiciele Towarzystwa Świętego Brata Alberta Koło Puławy, przedstawiciele rodziny ks. Aleksandra Zenia przedstawiciele Rady Parafialnej, Organizacja NSZZ Solidarność ZA Puławy na czele z Przewodniczącym Panem Sławomirem Kamińskim oraz Radny Rady Miasta Puławy Pan Ignacy Czeżyk. 

Załączniki do artykułu