Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości (ul. Czartoryskich 23/23)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Miasto Puławy przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony: lokal mieszkalny nr 23 w budynku przy ul. Czartoryskich 23 w Puławach.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/111/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 czerwca 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 22 czerwca 2022r. do dnia 12 lipca 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Załączniki do artykułu