Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości (część działki nr 378/6)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony: grunt o pow. 9 m2, stanowiący fragment działki nr 378/6, położonej w Puławach przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/110/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 czerwca 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 22 czerwca 2022r. do dnia 12 lipca 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Załączniki do artykułu